Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘اساطیر جهان’ Category


ژوزفین دو بوهارنه که نام اصلی اش » ماری ژوزف رزتاشه دولاپاژری » می باشد در سال 1763 در جزیره » مارتینیک » متولد شد. (بیشتر…)
Advertisements

Read Full Post »

کلئوپاترا در سال 69 قبل از میلاد،دیده به جهان گشود. پدرش بطلمیوس دوازدهم در سال 41 پیش از میلاد وفات یافت و تاج و تخت مصر را به دو فرزند خویش کلئوپاترا » 17 ساله » و برادرش بطلمیوس » 14 ساله » واگذاشت. این برادر و خواهر قرار بود بر طبق قوانین سنن قدیم خاندان سلطنتی مصر، با یکدیگر ازدواج نمایند. کلئوپاترا که از نژاد یونانی و بسیار جاه طلب بود، هوس این را در سر می پروراند که به تنهایی بر مصر ساطنت نماید. وارد شدن ژولیوس سزار به مصر وکشته شدن پمپی به دست بطلمیوس این آرزو را به حقیقت نزدیکتر نمود و گویند که کلئوپاترا خود را در فرش ظریفی پیچید و روی آن قالی گرانبهایی انداخت و آن را نزد سزار فرستاد. سزار تصیم گرفت که برادر و خواهر را با هم به سلطنت مصر رساند ولی بطلمیوس شورش کرد و در این شورش خودش به قتل رسید و آنگاه سزار کلئوپاترا را به عنوان ملکه مصر انتخاب نمود. کلئوپاترا از سزار فرزندی به دنیا آورد و نامش را سزاریون گذاشت. بعد از کشته شدن سزار در سنا، کلئوپاترا با مارک آنتونی سردار رومی  در یکی از روزهای تابستانی ملاقات کرد و با او به معاشقه پرداخت. (بیشتر…)

Read Full Post »

 
آفرودیت رب النوع عشق نزد یونانیان و دختر زئوس و دیون می باشد. در بعضی از روایات او را دختراورانوس و دریا خوانده اند.

آفرودیت به وسیله زئوس با هفائیستوس ارتباط پیدا کرد و همسر او شد، لیکن آرس خدای جنگ مورد علاقه وی بود. این دو دلداده پنهان از دیگر خدایان به یکدیگر عشق می ورزیدند ولی روزی خورشید این راز را برای شوهر آفرودیت یعنی هفائیستوس فاش ساخت و او در صدد به دست آوردن فرصتی برای غافلگیر نمودن آن دو برآمد، تا اینکه یک روز که آرس و آفرودیت در آغوش یکدیگر بودند، هفائیستوس هر دوی آنها را به وسیله توری دستگیر کرده، نزد خدایان دیگر برد. خدایان از این منظره به خنده افتادند و آفرودیت از فرط شرم از آن محل گریخت. آفرودیت به جز آرس عشق های دیگری نیز داشت، از جمله آدونیس که پسر جوان و زیبایی بود و به دست پرسفون پرورش یافت و میان این دو رب النوع بر سر تصاحب او اختلاف افتاد. بلاخره زئوس دخالت نموده، دستور داد تا مدتی از سال را آدونیس نزد پرسفون باشد و بقیه سال را با آفرودیت بگذراند. خشم آفرودیت بسیار مشهور وخطرناک بود، او هر که را با معشوق خویش می دید به بلایی سخت دردناک دچار می ساخت و نابودش می کرد. ارابه این رب النوع را کبوتران حمل می کردند. آفرودیت در جنگ تروا پشتیبان پاریس بود،زیرا که این جوان او را ازمیان سه رب النوع به عنوان زیباترین آنها برگزیده بود. (بیشتر…)

Read Full Post »