Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘افسانه ها و اساطیر’ Category


ابوالهول یا بهتر بگویم اسفنکس » نام واقعی او بود » موجود عجیبی بود که سر انسان و هیکل شیر داشت و مدتها مردم تب را مورد آزار و اذیت خود قرار داده بود. ابوالهول که موجود مؤنثی بود بوسیله هرا مامور شد تا مردم تب را که مرتکب جنایتی شده بودند،از بین ببرد. او معماهای عجیبی طرح می کرد و جواب آن را نیز می خواست و بالطبع چون کسی قادر به پاسخ دادن سوالاتش نبود،ابوالهول آنها را از هم می درید و می خورد. به این ترتیب اهالی تب در کمال بدبختی و ترس و وحشت بسر می بردند تا عاقبت اعلام گردید که هرکس بتواند جوابگوی این موجود عجیب باشد به پادشاهی تب برگزیده خواهد شد.
در همین اثنا اودیپ وارد تب گردید و به مقابله با این موجود پرداخته و معماهای او را حل کرد. اسفنکس که هرگز انتظار چنین واقعه ای را نداشت خود را از کوهی به زمین انداخته و کشته شد.
پ . ن روایتی دیگر وجود داشته که اودیپ ابوالهول را کشت.
پ . ن مجسمه ابوالهول یکی از عجایب هفتگانه جهان و در مصر واقع می باشد.
Advertisements

Read Full Post »