Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘اَلو مرکز’ Category

گذشت زمان حوادث و اتفاقات گذشتهً زندگی را به مشتی خاکستر سرد تبدیل می کند،اما آنچه برای من بصورت آتشی فروزان باقی مانده و من هرگز آنرا فراموش نمی کنم داستانی است که از زمان کودکیم شروع شد.
(بیشتر…)
Advertisements

Read Full Post »