Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘زنان مردخوار’ Category


ژوزفین دو بوهارنه که نام اصلی اش » ماری ژوزف رزتاشه دولاپاژری » می باشد در سال 1763 در جزیره » مارتینیک » متولد شد. (بیشتر…)
Advertisements

Read Full Post »

کلئوپاترا در سال 69 قبل از میلاد،دیده به جهان گشود. پدرش بطلمیوس دوازدهم در سال 41 پیش از میلاد وفات یافت و تاج و تخت مصر را به دو فرزند خویش کلئوپاترا » 17 ساله » و برادرش بطلمیوس » 14 ساله » واگذاشت. این برادر و خواهر قرار بود بر طبق قوانین سنن قدیم خاندان سلطنتی مصر، با یکدیگر ازدواج نمایند. کلئوپاترا که از نژاد یونانی و بسیار جاه طلب بود، هوس این را در سر می پروراند که به تنهایی بر مصر ساطنت نماید. وارد شدن ژولیوس سزار به مصر وکشته شدن پمپی به دست بطلمیوس این آرزو را به حقیقت نزدیکتر نمود و گویند که کلئوپاترا خود را در فرش ظریفی پیچید و روی آن قالی گرانبهایی انداخت و آن را نزد سزار فرستاد. سزار تصیم گرفت که برادر و خواهر را با هم به سلطنت مصر رساند ولی بطلمیوس شورش کرد و در این شورش خودش به قتل رسید و آنگاه سزار کلئوپاترا را به عنوان ملکه مصر انتخاب نمود. کلئوپاترا از سزار فرزندی به دنیا آورد و نامش را سزاریون گذاشت. بعد از کشته شدن سزار در سنا، کلئوپاترا با مارک آنتونی سردار رومی  در یکی از روزهای تابستانی ملاقات کرد و با او به معاشقه پرداخت. (بیشتر…)

Read Full Post »

 
 این بار 4 تا از زنان مردخوار را در یک پست به شما معرفی خواهم کرد که در حقیقت قسمت آخر از سری زنان مردخوار می باشد. (بیشتر…)

Read Full Post »


خب مثل اینکه این بار مجبورم این زن مردخوار رو زودتر از همیشه به شما بشناسونم. (بیشتر…)

Read Full Post »

(بیشتر…)

Read Full Post »

  (بیشتر…)

Read Full Post »


 او بر عکس الیزابت تیلور زن خانواده نبود و خوشبختی خود را در عشق آزاد می دانست. چهار دیواری خانه روح او را می آزرد و انگشتر نامزدی انگشتانش را. (بیشتر…)

Read Full Post »

Older Posts »